AI

AI knowledge-sharing session | 19th of October | Introduction to Natural Language Processing | How can we make machines learn our language?

In this knowledge-sharing session, Seb Harrevelt and Luuk Spronck (DIA data scientists and proud members of the AI Lab) will take you along in the world of Natural Language Processing (NLP). They share the basics to give you a solid foundation, dive into examples of state-of-the-art technology and discuss possible applications of NLP within the bank. NLP? Whereas people communicate through natural language, computers distill and transfer meaning by means of ones and zeros.

Lees verder →Circular Economy

Kennissessie Circular Economy | 21 September | Met aansluitend verdieping CIRCL met Niina Pussinen 

Kennissessie The Circular Economy De Circular Economy biedt vele (financiële) kansen voor ABN AMRO en haar klanten. We leven in een lineaire wereld waar we continu ‘maken, gebruiken en weggooien’. Dit is niet meer houdbaar voor zowel onze economie als onze planeet. Grondstoffen worden steeds duurder en raken uitgeput. De Circular Economy heeft als doel deze grondstoffen in de ‘cirkel’ te houden door anders te ontwerpen, anders te gebruiken en anders te (her)verwerken. De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld dat heel Nederland in 2050 circulair moet zijn.

Lees verder →