Circular Economy

Kennissessie Circular Economy | 21 September | Met aansluitend verdieping CIRCL met Niina Pussinen 

Kennissessie The Circular Economy De Circular Economy biedt vele (financiële) kansen voor ABN AMRO en haar klanten. We leven in een lineaire wereld waar we continu ‘maken, gebruiken en weggooien’. Dit is niet meer houdbaar voor zowel onze economie als onze planeet. Grondstoffen worden steeds duurder en raken uitgeput. De Circular Economy heeft als doel deze grondstoffen in de ‘cirkel’ te houden door anders te ontwerpen, anders te gebruiken en anders te (her)verwerken. De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld dat heel Nederland in 2050 circulair moet zijn.

Lees verder →


Innovation_Friday_Logo

Innovation Friday: Artificial Intelligence – Smart Machines through Natural Language Processing | 21 juli

Register now on Meetup! Click here to sign up. Innovation Friday – the monthly ‘open house’ of ABN AMRO’s Innovation Centre – will take you on a journey towards the future of the financial sector. In the space of an hour, we’ll dive into the latest developments that are fundamentally changing the world, or are about to do so. We’ll focus on a different theme each month, such as blockchain, open banking, artificial intelligence or the circular economy.

Lees verder →


GettheMindset

Interactieve lunchsessie | Dinsdag 11 juli | Denk Mee over Verbetering van Schuldenproblematiek

Steeds meer mensen in Nederland komen in de schulden terecht, een zorgelijke ontwikkeling. Enkele feiten: 2,5 miljoen van de 7,7 miljoen huishoudens hebben te weinig (spaar)geld achter de hand en lopen daardoor een risico op financiële problemen. Financiële problemen van huishoudens kosten de samenleving naar schatting 10 miljard euro per jaar. Ruim 32% van de Nederlandse huishoudens (2,3 miljoen) had in 2014 te maken met een vorm van betalingsachterstand. Een kleine 40 procent van de Nederlandse 15-jarigen presteert op of onder het basale niveau van financiële geletterdheid.

Lees verder →