Kennissessie Circular Economy | 21 September | Met aansluitend verdieping CIRCL met Niina Pussinen 


Aantal vrije plaatsen: 43

Kennissessie The Circular Economy

De Circular Economy biedt vele (financiële) kansen voor ABN AMRO en haar klanten. We leven in een lineaire wereld waar we continu ‘maken, gebruiken en weggooien’. Dit is niet meer houdbaar voor zowel onze economie als onze planeet. Grondstoffen worden steeds duurder en raken uitgeput. De Circular Economy heeft als doel deze grondstoffen in de ‘cirkel’ te houden door anders te ontwerpen, anders te gebruiken en anders te (her)verwerken.

De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld dat heel Nederland in 2050 circulair moet zijn. Volgens een artikel van McKinsey kan de overgang naar een Circular Economy tussen nu en 2030 maar liefst €1,8 biljoen opleveren in Europa alleen al, waarbij het besteedbare inkomen tot 11% kan toenemen. Voor Nederland schat de TNO dit op €7,3 miljard en 54,000 additionele banen. Ofwel de Circular Economy biedt niet alleen ecologische kansen maar ook echte financiële mogelijkheden.

Als bank past ons huidige product aanbod en risk appetite niet altijd 1:1 op deze nieuwe circulaire business modellen. Hoe kunnen wij een toegevoegde waarde leveren in deze nieuwe circulaire wereld, mogelijkheden verkennen en vinden om wel deze business te kunnen bedienen? En hoe gaan we het gesprek met klanten aan over de Circulaire Economie?

In deze kennissessie zullen we je de Circular Economy uitleggen alsmede de mogelijkheden en uitdagingen eromheen bespreken. Tevens geven we je inzicht in de initiatieven binnen de bank en daarom gaan we dit keer in gesprek met Niina Pussinen, Business Development Manager CIRCL. Zij zal meer vertellen over CIRCL en de circulariteit van het Paviljoen.

Praktische informatie

21 september
15:00 – 16:30 (16:00 – 16:30 verdiepingssessie)
Locatie CIRCL